Sokolov: Pořádání letních táborů je chvályhodným počinem

Sokolov: Pořádání letních táborů je chvályhodným počinem
Sokolovské základní školy připravily pro letní měsíce červenec a srpen téměř tři desítky příměstských táborových turnusů včetně pěti pobytových (dalších deset turnusů potom nachystal Dům dětí a mládeže Sokolov).

Díky tomu a finanční podpoře města se zvýšila šance sehnat volné místo na dětském táboře v době prázdnin, což bývá často složité. Počínání Sokolova je tak ve srovnání s jinými městy unikátní.

Příměstské tábory jsou nejenom velkou pomocí rodičům. Dětem umožní prožít hezké chvíle v kolektivu kamarádů, podívat se na různá zajímavá místa a naučit se novým věcem. Do pořádání letních táborů se zapojily všechny základní školy. Zaměření táborů bylo opravdu pestré.

Jeden z táborů ZŠ Švabinského se jmenoval Pokusohraní a robotika. Děti poznaly základy programování, zjišťovaly, co vše umí robot, vyzkoušely fyzikální experimenty a navštívily Techmánii v Plzni. ZŠ Křižíkova svůj tábor nazvala Svět kolem nás. Děti šlapaly na Kamenici, zkusily lanové centrum, viděly Zoopark v Chomutově a byly na statku Bernard. ZŠ Pionýrů měla mezi tábory jeden zaměřený na poznání kraje. ZŠ Běžecká zase nabídla možnost výtvarného vyžití při táboře Výtvarka v pohybu.  A jak to vypadalo s tábory ZŠ Rokycanova, která patří společně se ZŠ Švabinského v jejich pořádání mezi nejaktivnější? Na děti tady čekala například Cesta do pravěku, vyrábění s Tvořílkem ve vesmíru nebo přírodovědně zaměřený tábor V trávě je vše správně. Kromě příměstských táborů se uskutečnily také tři tábory pobytové. Táborníci vyjeli do Českého ráje, další se konal v Libé a třetí pobytový tábor probíhal v krušnohorské Bublavě. Pobytové tábory připravila rovněž ZŠ Švabinského, v Jizerských horách a německém Bad Lausick.

Velký dík patří učitelům, vychovatelům a asistentům, zkrátka všem obětavým zaměstnancům základních škol, kteří všechny tábory perfektně připravili a pomohli spoustě rodičů překlenout dva měsíce volna.

Pořádáním prázdninových příměstských nebo pobytových táborů ovšem péče o žáky sokolovských základních škol nekončí. Už na podzim přijdou na řadu školy v přírodě - adaptační pobyty, které si získaly na velké oblibě. V loňském roce, kdy se konaly poprvé, se jich zúčastnilo téměř 2500 žáků sokolovských škol. 

Zdroj: Město Sokolov

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!