Region: Policisté navštěvují děti i během letních prázdnin

Region: Policisté navštěvují děti i během letních prázdnin
Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se dětem věnují po celý školní rok. Jinak tomu není ani o letních prázdninách. Děti si užily policejní návštěvy nejen na letních táborech, ale také na jiných preventivních akcích.

Během července policisté navštívili hned několik letních táborů. Jedním z nich byl tábor v Nové Vsi, který je určený pro děti z dětského domova. Děti měly například možnost nahlédnout do policejního vozidla nebo si vyrobit svůj vlastní policejní odznak. Další tábor, který policisté navštívili, byl v Teplé. I tam měly děti možnost prohlédnout si služební policejní vozidlo nebo také policejní čtyřkolku. Děti byly velmi nadšené z ukázky policejních psovodů s jejich služebním psem. 

Jako další policisté navštívili tábor na Přebuzi. Děti měly možnost zahrát si hru s dopravní tématikou pod názvem „Kolo štěstí“. Po zatočení kola si vybraly svou kartičku s otázkou nebo úkolem a musely správně odpovědět. Součástí Kola štěstí je také poznávání dopravních značek. Děti měly možnost i na tomto táboře prohlédnout si policejní čtyřkolku, se kterou přijeli policisté z obvodního oddělení Rotava.

Preventisté každý rok navštěvují dětský tábor na Vránově u Sokolova. Pro děti byl připravený zajímavý program. V letošním roce si mohly vyzkoušet brýle simulující únavu, zahrát si hru, kdy pomocí víček a temperových barev měly ve skupinové spolupráci namalovat například policejní vrtulník nebo policistu. Na stanovišti u policistů z dopravního inspektorátu Sokolov si mohly změřit rychlost svého běhu. Jedním ze stanovišť byl i stánek BESIP, jehož pracovníci s dětmi hráli hry týkající se dopravní výchovy. Poslední stanoviště zaujmuli policejní psovodi s jejich služebním psem. Děti měly možnost, dozvědět se něco o tom, jak služební pes pomáhá při výkonu služby policistům s odhalováním trestné činnosti.

Policisté navštěvují také příměstské tábory. Jedním z nich byl například příměstský tábor v Karlových Varech v Drahovicích, který pořádá místní sportovní klub. Děti se zde dozvěděly důležité informace například o tom, jak je nebezpečný alkohol nebo návykové látky. Měly možnost si vyzkoušet brýle simulující stav po požití alkoholu a vyzkoušet si, jak je nebezpečné v tomto stavu například řídit vozidlo nebo jízdní kolo. Za odměnu si všechny děti vyrobily svůj policejní odznak.

Na začátku letních prázdnin jsme se ve spolupráci s neziskovou organizací „Útočiště o. p. s. účastnili preventivní akce v rámci projektu „ Kriminalistika v praxi“. Ten je zaměřený pro děti ve věku od 8 do 17 let, kteří žijí v rodinách se sociálně patologickými jevy. Cílem projektu byla interaktivní hra zaměřená na získávání nových poznatků právního vědomí.

Policejní preventisté ve spolupráci s neziskovou organizací „Dětský úsvit“ v rámci projektu „Maják – cesta bezpečí“ připravili pro děti zábavné poučné dopoledne. Tento projekt se zaměřuje na děti a mládež od 8 do 16 let, které jsou reálně ohrožené sociálně-patologickým prostředím a rizikovými jevy, ale je určen i těm, kteří touží pomáhat a chránit druhé. Policisté umožnili dětem prohlédnout si policejní vozidlo, poté proběhla ukázka poslušnosti služebního psa s policejním psovodem a nakonec si zahrály hru „Kolo štěstí“. 

Všechny děti byly policejními preventisty obdarovány preventivními předměty jako např. reflexními páskami, přívěsky na klíče a různými papírovými hrami, omalovánkami, pexesy a samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Po zbytek letních prázdnin se policejní preventisté chystají navštívit další dětské tábory po celém Karlovarském kraji. 

por. Mgr. Soňa Podlahová


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!