Projekt Erasmus přivedl do karlovarské nemocnice studenty z Popradu

 Projekt Erasmus přivedl do karlovarské nemocnice studenty z Popradu
Cenné zkušenosti získávají v karlovarské nemocnici žáci 3. a 4. ročníků Střední zdravotnické školy Poprad. Více než dvě desítky studentů oboru zdravotnický asistent či praktická sestra mohou v rámci projektu ERASMUS absolvovat své odborné praxe v Nemocnici Karlovy Vary. Patnáctidenní praxe jim umožní seznámit se s prací na ortopedii, kardiologii, chirurgii, neurologii, traumatologii, urologii a na oddělení intenzivní péče.

Praxe studentů v tomto zdravotnickém zařízení cílí na rozvoj kompetencí v oboru praktická sestra, které studenti nemají možnost získat v průběhu studia, například kardiologie nebo anesteziologicko-resuscitační intenzivní péče. Dále mají možnost porovnání organizace práce, pracovních postupů či materiálního a technického vybavení na odděleních, které již z praxe znají - například oddělení urologie či chirurgie.

„Inštitúcie pre spoluprácu v rámci projektov ERASMUS si vyberáme jednak na základe aktuálnych trendov a potrieb v ošetrovateľstve i na základe stanovených cieľov plánovaného projektu. V minulosti sme napríklad smerovanie odborných projektov sústreďovali na paliatívnu starostlivosť, tak sme si vyberali partnerov z oslovených hospicových zariadení. Karlovarskú nemocnicu sme ako potenciálneho partnera oslovili v rámci návštevy – náborovej akcie na našej škole, ktorej sa zúčastnila paní Gabriela Fritsch Píchová a doktor Josef März. Pridanú hodnotu pre nás predstavovala aj skutočnosť, že vaša inštitúcia už mala bohaté predchádzajúce skúsenosti s projektovou kooperáciou aj s inými školami na východe Slovenska, od ktorých sme na Vás mali veľmi pozitívne ohlasy,“ uvedla učitelka popradské školy Andrea Myšičková.

Žáci hodnotí praxi velmi pozitivně i přesto, že jsou nuceni předvést své odborné vědomosti a schopnosti včetně adaptace, efektivní komunikace a zvládání stresových situací. Mají možnost se dostat k výkonům (pasivně či aktivně), které jsou pro ně nové a atraktivní, jako je například péče o pacienta na umělé plicní ventilaci, implementace kardiostimulátoru, kardiodefibrilátoru či koronarografie.

„Hlavný rozdiel medzi našim systémom zdravotníctva a zdravotníctva v ČR žiaci pociťujú v možnosti pracovať ako rovnocenný člen zdravotníckeho tímu, v ktorom môžu naplno uplatniť svoje kompetencie a schopnosti. Tiež sú tu efektívnejšie možnosti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia po strednej škole. Rozdiel je tiež viditeľný pri aplikácii moderných technológií a pomôcok v rámci odborných výkonov a starostlivosti o pacienta,“ dodala Myšičková.

Víkendový a volnočasový program pak studentům vyplňují prohlídky lázeňského města, výlety do blízkého okolí nebo sportovní aktivity.

„Těší nás, že jsme byli osloveni vedením Střední zdravotnické školy Poprad na základě dobrých referenci, které na Slovensku máme. Naši zdravotníci se studentům v průběhu praxe intenzivně věnují a oceňují vysokou úroveň jejich znalostí,“ doplnila Gabriela Fritsch Píchová, náměstek pro nelékařská povolání a kvalitu.

Zdroj: Krajské listy


Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!