Praha potvrdila, že se zaměří na individualizovanou péči o ohrožené děti v pobytových službách

Praha potvrdila, že se zaměří na individualizovanou péči o ohrožené děti v pobytových službách
Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr výsledné podoby služby, ve kterou se mění bývalý kojenecký ústav Charlotty Masarykové. Kromě služeb na podporu rodiny, pěstounské péče, rozvoje krizových a odlehčovacích služeb zajišťuje Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové také služby určené k dlouhodobému pobytu. V nich mohou žít maximálně čtyři děti v běžné domácnosti s podporou dvou dospělých pečujících.
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové se již druhým rokem komplexně modernizuje, což spočívá v rozvoji nových terénních a ambulantních služeb, ale také v přerodu bývalého kojeneckého ústavu na komunitní pobytovou službu. Cílem tohoto kroku je, aby i děti, které zůstávají umístěné mimo rodinné prostředí, měly přístup k individualizované péči v běžném prostředí. Proces změny naplňuje nároky na proměnu ústavní péče, jejímž výsledkem je komunitní péče v domácnostech, kde každodenní fungování a poměr počtu pracovníků a dětí umožňuje individualizovanou péči a maximální rozvoj dítěte. Transformace zařízení vychází z ověřených poznatků o potřebách dítěte a nárocích na domácnosti pro malé děti i pro děti se specifickými potřebami podpory. Radní hl. m. Prahy proto schválili, že se kapacita zdravotní pobytové služby, tzv kojeneckého ústavu, promění v souladu s principy komunitní péče na čtyři domácnosti po maximálně 4 lůžkách v bytě, kde o děti pečuje tým pečovatelů tak, aby doma s dětmi byli vždy alespoň dva dospělí. Tento model je akceptovaný Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy, avšak předpokládá dofinancování domácností hlavním městem. Centrum Charlotty Masarykové aktuálně provozuje dvě takové domácnosti, zbývající dva byty by organizace měla otevřít v průběhu příštího roku. „Jsem moc ráda, že jsme s kolegy v Radě hlavního města Prahy schválili tento minimální standard péče o děti dlouhodobě umístěné k pobytu mimo rodinu, které potřebují více podpory. Apeluji v tomto smyslu také na stát, aby změnil vyhlášku, která ve své době přinesla lepší standard péče o děti, ten je však již překonaný. Není běžné, aby v 21. století tzv. „rodinná skupina“ měla 6 až 8 dětí. Je potřeba, aby i děti, které se nepodaří vrátit do rodiny či pro ně najít náhradní rodinnou péči, měly přístup k individualizované pobytové péči. Proto již nyní zajišťujeme pro velmi zranitelné děti komorní a individualizovanou podporu, ta je možná pouze v prostředí, které co nejvíce funguje jako běžná domácnost,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. „Nová legislativa přinesla nutnost zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti zpravidla do 3 let věku.  Cílem této změny je umožnit malým dětem život v pěstounské péči, která lépe zajistí potřeby dětí v tomto raném věku. Vždy však budou existovat děti, pro které se  pěstouny najít nepodaří ať už kvůli jejich zdravotním komplikacím či proto, že půjde o velké sourozenecké skupiny.  Pro tyto děti je třeba zajistit novou  kapacitu v komunitní pobytové službě  v režimu dětského domova jako školského zařízení. Vznik nových 16 míst umožní uspokojit tuto poptávku dle nového pražského standardu, který reaguje na specifické potřeby dětí a stanovuje, aby v bytě žily maximálně čtyři děti, z nichž jedno je dítě s postižením.  Sourozenci tak budou moci setrvat v rodinných vazbách a postižené děti nebudou muset odcházet do sociálních zařízení, ale budou moci dále vyrůstat ve skupině dětí, na které jsou zvyklé,“ dodává Radka Soukupová, ředitelka Centra Charlotty Masarykové.  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!