Plzeňské dialyzační středisko je na pacienty s covidem připraveno

Plzeňské dialyzační středisko je na pacienty s covidem připraveno
Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Plzni je připraveno ve svých prostorech dialyzovat pacienty i s onemocněním COVID 19.

Péči o tyto pacienty zajišťuje důkladně proškolený zdravotnický personál. „Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na 23 našich dialýzách v Česku s celkem 7 pozitivními pacienty. Situace zatím zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. COVID pozitivní pacienti jsou dialyzování v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které jsou často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. Kromě vlastních pacientů dialyzují tato střediska i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou. „Velmi úzkou spolupráci máme například s Thomayerovou nemocnicí v Praze či Fakultní nemocnicí v Plzni, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

NOČNÍ SMĚNY NA DIALYZAČNÍM STŘEDISKU V PLZNI

Způsob, jak dialyzovat i covid pozitivní pacienty, vznikal na jaře při první vlně onemocnění. Primářka jednoho z dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Praze Hana Novotná sepsala v průběhu dubna a května zhruba dvacetidenní deník „COVID pozitivní dialýzy“, který posloužil jako základní zdravotnický manuál pro ostatní dialýzy. „Na jaře jsme se naučili, jak dělit zdravotníky i pacienty do směn, jaká opatření přijmout při jejich převozu i při samotné dialýze, jak dezinfikovat kontaminované dialyzační sály, aby tam po pozitivních pacientech mohli být i ty negativní, jak zvládat stres i napnutou komunikaci,“ vysvětluje autorka deníku a primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Hana Novotná. Pro covid pozitivní pacienty jsou zpravidla vyčleněny večerní či noční směny. Zamezí se tak kontaktu s ostatními pacienty a středisko se po dokončení dialýzy vydezinfikuje ještě v přísnějším režimu.

S covid pozitivními pacienty už mají zkušenosti i v Plzni. „Od tohoto týdne jsme otevřeli noční směnu, kde dialyzujeme dva pozitivní pacienty. Pacientům se v současnost daří relativně dobře, jsou v domácím léčení a na dialýzu dojíždějí,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. Oproti jaru snáší lidé na dialýze současnou krizi o poznání lépe. „S pacienty jsme v každodenním kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální stav. Jsou velmi odpovědní a vědí, že se na nás můžou kdykoli obrátit,“ dodává Lada Malánová. Dialyzační středisko spolupracuje i s FN Plzeň. „Na jaře jsme poskytovali dialyzační péči u pacientů, kteří byli hospitalizovaní ve Fakultní nemocnicí v Plzni v areálu Bory. Pacientům jsme poskytovali jak intenzivní péči v podobě akutní dialýzy – to byli pacienti, kterým selhali ledviny náhle, tak chronickou dialýzu. Nyní je otázka času, kdy budou naše služby potřeba a jsme na to připraveni“, zdůrazňuje Lada Malánová.

DIALYZOVANÍ PACIENTI JAKO VYSOCE RIZIKOVÁ SKUPINA

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin, kteří jsou odkázáni na mimotělní očišťování krve, dochází na dialyzační středisko 3x týdně a stráví zde 4-5 hodin. Do plzeňského dialyzačního střediska B. Braun Avitum takto aktuálně dochází na pravidelnou dialyzační léčbu zhruba 100 pacientů . Síť 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum má v péči zhruba 20 % z celkového počtu dialyzovaných pacientů v Česku. Celorepublikově je dialyzováno na 7 tisíc lidí, přičemž jejich průměrný věk je 70 let. Dialyzovaní pacienti patří do vysoce ohrožené skupiny obyvatel, pro které může být nákaza koronavirem velkým rizikem. Často jsou totiž tzv. polymorbidní, tedy trpí větším počtem nemocí najednou. Typická je cukrovka a vysoký krevní tlak. „Na druhou stranu musíme dodat, že i dialyzovaní pacienti mohou zvládnout nákazu velmi dobře a někteří z našich pacientů ji prodělali dokonce zcela bezpříznakově,“ zdůrazňuje Martin Kuncek. Dialyzační střediska mají zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, podle kterého v případě covid pozitivního pacienta postupují. „Pokud se některý z našich pacientů nakazí novým typem koronaviru, je všech 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Česku připraveno pacienty ve zvláštním režimu dialyzovat. Když to jejich zdravotní stav umožňuje, mohou se s koronavirem léčit doma a nadále docházet na naše dialýzy,“ doplňuje Martin Kuncek.

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Zdravotníci bezpodmínečně dodržují postupy pro hygienu rukou a respirační hygienu, u klinických výkonů standardně používají rukavice, respirátory a ochranné brýle nebo celoobličejový ochranný štít a u některých specifických výkonů používají i ochranný plášť. Dodržují pravidla bezpečné manipulace s ostrými předměty i bezpečného zacházení s potenciálně kontaminovaným vybavením nebo povrchy v okolí pacienta.

Všichni pacienti i zaměstnanci si musí dezinfikovat ruce při vstupu a odchodu z klinických prostorů. Velmi pečlivě se personál střediska věnuje také dezinfekci zdravotnických přístrojů a vybavení. Po každém použití se dezinfikují například manžety tlakoměrů, dialyzační přístroje a dialyzační křesla. Pečlivě se také provádí čištění povrchů, sociálních zařízení i zdravotnických pomůcek, jako jsou pojízdná křesla a kompenzační pomůcky.

CHARAKTERISTIKA DIALYZOVANÉHO PACIENTA

V Česku bylo k 31.12.2018 evidováno 6.990 dialyzovaných pacientů, kteří podstupují léčbu v 69 nestátních a 43 státních dialyzačních střediscích. Největší část z nich – 73 % - je ve věkové skupině nad 60 let. V té skupině má skoro polovina pacientů cukrovku, více jak polovina z nich trpí vysokým krevním tlakem.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!