Mobily na táborech – jak to vidím já

Mobily na táborech – jak to vidím já
Nedávno se rozpoutala poměrně vášnivá debata o tom, zda zakazovat nebo nazakazovat dětem mobily na táborech. Velmi k tomu přispěl i rozhlasová diskuse, které se účastnila Michaela Jílková. Jak se na tuhle problematiku dívám já? Myslím, že – nakonec jako všechno – to není úplně černobílé.

Jsem přesvědčen o tom, že provozovatel tábora nemá právo mobil dítěti zakázat – je to hodně tenký led ohledně práv dítěte atd. Vtom jsem za jedno s paní Jílkovou. Dovolím si ale nesouhlasit vtom, že by omezení mobilů mělo za následek zabránění kontaktu rodičů sdítětem. Na našich táborech to funguje tak, že rodiče mají k dispozici číslo na hlavního vedoucího a mohou kdykoli zavolat a s dítětem mluvit. Rodiče také vědí, v jakých časech je případně vhodné volat, aby to nenarušovalo táborový program. Tvrzení „dítě nemá na táboře mobil, nemůže být v kontaktu srodiči“ bych tak považoval za hodně zkratkovité.

Také je třeba brát v úvahu, že je pryč doba, kdy jsme byli na táborech odkázáni jen na dopisy nebo pohledy, takže když se něco dělo, rodiče se to dozvěděli za čtyři dny. Dnešní svět je prostě jiný a mobily k životu patří. Je to podobné jak s návštěvami rodičů na táboře – můžeme je nedoporučit, rodičům vysvětlit, proč nejsou vhodné, ale těžko je můžeme zakázat.

Navíc zastávám názor, že pokud něco chceme – jako vedoucí – po dětech, měli bychom to sami dodržovat. A ruku na srdce, dovedete si představit, že pojedou na tábor vedoucí nebo instruktoři ve věku 16 let a nebudou mít mobil? To je často větší problém, než u dětí. :-)

Nejlepší je tábořit v místě, kde není signál a nemít možnost telefon dobít. Tím se to všechno vyřeší samo. Je to sice škoda, ale i takových míst ubývá. Jaké tedy vidím řešení?

Cest je několik.

Jednak je třeba vysvětlovat rodičům. To oni ve většině případů rozhodují o tom, jestli má dítě mobil s sebou.

Pak je třeba mít na táboře bezpečné místo, kam si děti mohou telefony uložit a kdykoli si ho vyzvednout. Neztratí se tam a nepoškodí a zároveň jsou děti, přeci jen, trochu pod kontrolou v jeho využívání.

No a hlavně, je potřeba mít na tábor připravený takový program, který děti pohltí a po mobilu za celou dobu ani nevzdechnou. Ono je to celkem jednoduché… Tábory, kde děti sedí věčně na mobilech a mají čas volat a psát na všechny strany bych nepovažoval za dobré tábory. Na našich táborech problém s mobily u dětí nemáme.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!