Kraj podpoří domácí hospice i záchrannou službu

Kraj podpoří domácí hospice i záchrannou službu
Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022, na který je v krajském rozpočtu alokována částka 2,1 mil. Kč.

Žádosti bude možné podávat v období od 27. 6. – 8. 7. 2022 přes aplikaci eDotace. Program je vyhlašován šestým rokem a jeho cílem je zvýšení dostupnosti domácí hospicové péče na celém území Plzeňského kraje. „Chceme podpořit ty, kteří poskytují domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života tak, aby mohli dožít ve vlastním sociálním prostředí. Poskytnutí důstojné péče v takovém případě považujeme za zásadní,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že služba je nepřetržitá a je zajištěna její odbornost. Součástí hospicové služby je také psychosociální a duchovní podpora rodině pacienta a následně péče o zemřelého pacienta a jeho rodinu.
V roce 2021 byla částka na podporu hospicové péče v domácím prostředí téměř 1,5 mil. Kč, v roce 2020 to bylo 1,7 mil. Kč, v roce 2019 to pak bylo 1,33 mil. Kč.

Návratná finanční výpomoc Zdravotnické záchranné službě PK na modernizaci základen v příhraničí
Rada kraje souhlasí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje na předfinancování projektu rekonstrukce a modernizace základen v příhraničních oblastech Plzeňského kraje. Celkové náklady projektu, který bude krajská organizace realizovat v rámci 97. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ určeného na pomoc s bojem proti pandemii covid19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám, činí 86,25 mil. Kč. Návratná výpomoc v letošním roce, kterou bude schvalovat červnové zastupitelstvo, je 72,25 mil. Kč. V příštím roce bude v rámci rozpočtu kraje počítáno s částkou 20 mil. Kč. V předchozím roce ZZS PK obdržela 14 mil. Kč.
„V oblasti Tachovska, Domažlic a Klatovska dojde díky projektu k modernizaci základen, jejichž součástí budou také instalace zdrojů elektřiny, instalace kamer a elektronického zabezpečení objektů, pořízení nových sanitních vozidel a přístrojů jako jsou defibrilátory, umělé plicní ventilace nebo přístroje k srdeční resuscitaci,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!