Karlovarská krajská nemocnice ušetří kraji na úhradách do nemocnic meziročně 92 miliony korun

Karlovarská krajská nemocnice ušetří kraji na úhradách do nemocnic meziročně 92 miliony korun
V meziročním srovnání ušetří Karlovarská krajská nemocnice (KKN) Karlovarskému kraji prostředky na úhradách do nemocnic ve výši 92 miliony korun. Zatímco v roce 2020 poskytl Karlovarský kraj ze svého rozpočtu KKN celkem 302,7 milionu korun, v letošním roce je to v souhrnu cca 210,1 milionu korun. Finanční podporu nemocnice v rámci služeb obecného hospodářského zájmu schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj poskytuje nemocnicím od roku 2016 finanční prostředky na dofinancování provozu ztrátových oddělení. Dále kraj financuje zajištění lékařských pohotovostních služeb, v roce 2020 navíc poskytl KKN příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál na pořizování nových přístrojů a náročnou covidovou péči. „Zatímco v roce 2020 kraj uhradil KKN na provoz ztrátových oddělení 220,4 milionu korun, v roce 2021 to bude 194,1 milionu korun. Platba za pohotovostní služby je stejná v obou letech, ve výši 15,9 milionu korun. V roce 2020 ale musel kraj ještě nemocnici poskytnout příplatek do vlastního kapitálu ve výši 66,3 milionu korun. Situaci v obou letech samozřejmě poznamenala pandemie koronaviru, na druhé straně je vidět, že díky sérii úsporných opatření, která byla nastavena jako jedna z priorit nového představenstva, se daří snižovat finanční náročnost chodu nemocnice vůči Karlovarskému kraji,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. 

Za ztrátová se pro rok 2021 považuje celkem 17 oddělení v karlovarské a chebské nemocnici. Jsou mezi nimi například interní oddělení, infekční a plicní oddělení či neurologie. V rámci služeb obecného hospodářského zájmu Karlovarský kraj finančně přispívá také nemocnicím v Sokolově a v Ostrově.

Zdroj: Krajské listy

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!