Hlavní město poskytne dar Člověku v tísni na pomoc lidem v exekucích

Hlavní město poskytne dar Člověku v tísni na pomoc lidem v exekucích
Pražské zastupitelstvo schválilo dar ve výši tří milionů korun pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. Tyto prostředky společnost využije k pomoci lidem, kteří chtějí využít akce Milostivé léto II, avšak z různých důvodů, například v souvislosti s rostoucí inflací nebo vyššími náklady na energie, si nemohou dovolit zaplatit jistinu.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti Člověk v tísni. Celkem tři miliony korun budou sloužit této organizaci k tomu, aby pomohla lidem, kteří se chtějí vyvázat z exekucí v akci Milostivé léto II, avšak nemají dostatečné prostředky na zaplacení jistiny. Vzhledem k tomu, že tíživá finanční situace mnoha lidí je nyní umocněna aktuální hospodářskou situací, vysokou inflací a růstem cen ve všech odvětvích, je složité pro řadu dlužníků složit právě i samotnou jistinu. „Akce Milostivé léto I byla v Praze velmi úspěšná, a to ze dvou důvodů. Jednak jsme organizovali rozsáhlou informační kampaň, aby se co nejvíce dlužníků dozvědělo o možnosti se oddlužit. Za druhé jsme navázali spolupráci s Člověkem v tísni, který pomáhá s vyřízením žádostí exekutorovi. Problém, který nyní ovšem lidé budou mít s využitím možnosti splatit jistinu a ukončit exekuci, je v tom, že mnoho lidí nebude mít na splacení jistiny vzhledem k nárůstu nákladů na bydlení a energie. Proto jsme se rozhodli přispět Člověku v tísni darem, aby mohl pomáhat dlužníkům, kteří jsou v tíživé sociální situaci, se splacením jistiny. Věříme, že díky tomu bude moci dosáhnout na oddlužení co nejvíce lidí,“ uvádí Hana Kordová Marvanová, radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy. Dar od hlavního města bude skrze sbírku SOS Milostivé léto sloužit k pokrytí jistin pro Pražany, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, avšak nemohou si aktuálně dovolit jednorázově složit danou částku. Vzhledem k tomu, že Člověk v tísni disponuje zkušenostmi i fungujícími procesy k poskytnutí pomoci, je podle vedení metropole poskytnutí daru nejlepším způsobem, jak pomoci lidem. „Tuto formu pomoci Pražanům přes Člověka v tísni jsme zvolili z důvodu, že organizace již disponuje nástroji, jak pomoci těm, kteří to potřebují. Kdyby měla Praha vytvářet svůj vlastní nástroj, trvalo by to zbytečně dlouho. Nejdůležitější je teď to, aby se z dluhové pasti v rámci časově omezeného Milostivého léta II dostalo co nejvíce dlužníků. Složit jednorázově částku, která se může vyšplhat k desetitisícům korun, je v současné ekonomické situaci pro řadu lidí něco, co si nemohou dovolit. Je ale i v zájmu Prahy, aby osvobodila z této pasti ty občany, kteří si to z důvodu nedostatku disponibilních financí nemohou dovolit,“ dodává Patrik Nacher, zastupitel hl. m. Prahy a jeden z autorů novely zákona. „Poté, kdy se loni Praha jako první větší obec vehementně zapojila do propagace akce Milostivé léto, jde město ještě dál. Aktivně napíše všem dlužníkům, kteří dluží na nájmu, a zároveň přispěje do naší sbírky na pomoc lidem v nouzi, kteří nemají ani na zaplacení dlužných jistin. Je to šance vyřešit letité exekuce s extrémním příslušenstvím,“ říká Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni. Milostivé léto II trvá od 1. září 2022 až do 30. listopadu 2022. Praha k akci mimo jiné spustila informační kampaň v dopravních prostředcích, v médiích a na dalších místech metropole. Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi, který je nastaven na 1 815 Kč vč. DPH. Naopak už není nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady. Ty budou v rámci Milostivého léta odpuštěny. Exekutorovi stačí zaslat doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň jej informujete, že využíváte akci Milostivé léto. Akce se vztahuje jen na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Lidé mohou k poskytování podrobností využít bezplatnou linku 800 100 000. Bližší informace jsou také k dispozici na webu: https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/ nebo na: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/milostive-leto.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!