Cheb: Dny evropského dědictví doplnil mimořádný program (TV Západ)

Cheb: Dny evropského dědictví doplnil mimořádný program (TV Západ)
Letošní Národní zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, získalo město Cheb. Na týdenním programu se podílela celá řada místních subjektů – Západočeské divadlo, Kulturní centrum Svoboda, Základní umělecká škola, ale i některé odbory města Chebu či kastelán hradu.

"Tu kandidaturu jsme dostali před rokem a celý rok probíhaly přípravy. Je to obrovská akce, která má i velké mediální pokrytí, do Chebu přijeli dva ministři, jejich náměstci atd., takže je to i vítaný způsob, jak třeba neformálně se dozvědět něco o Chebu, zpropagovat ho, a také třeba s ministry probrat i některé problémy, které máme," uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. 

Už 4. září byly v Kostele sv. Kláry na Františkánském náměstí vystaveny repliky Korunovačních klenotů. Ty spojily téma týdenních oslav, kterým bylo 700. výročí připojení Chebska k Českému království. V místě však nebylo z nařízení pražského hradu možné fotografovat ani natáčet. 

Ve čtvrtek 8. září se pak v chebském divadle uskutečnilo scénické čtení Třináctsetdvacetdva a Nebeská plichta. K humorně pojatým představením byla vydána i publikace s texty, které reflektovaly dějiny města a představily i některé významné historické postavy. 

Mimořádný zážitek přinesl i galakoncert baroka aneb slavné italské housle 18. a 19. století v podání Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové. Rozsáhlé prostory Kostela zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí nechaly vyniknout zvukům unikátních hudebních nástrojů a zvýraznily mistrovství interpretů.  

Hlavní program se odehrál v sobotu 10. září na chebském náměstí s tržištěm. Dopolední příjezd krále Jana Lucemburského s družinou. 

Předávaly se také tři tituly Nositel tradice lidových řemesel. Ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům.

Cenu převzali Pavel Šrytr z Proseče pod Ještědem za lidové výšivky, Romana Jablunková za galanterní košíkářství a Petr Růžička za tradiční tesařství. Mistři z německého cechu tesařů poblahopřáli podle tradice svému kolegovi tleskáním v kruhu. 

V turistickém Infocentrum měli návštěvníci unikátní možnost zhlédnout Městskou kroniku z let 1743 – 1748 a kroniku posledního chebského kata Karla Hussa. 

"Dnes se ty kroniky setkaly v Chebu poprvé po 225 letech. U té kroniky Johanna Thomase Funka je unikátní to, že se nám podařilo jí vůbec v Německu najít a zase vrátit do Chebu. Protože ona někdy v polovině 19. století z Chebu zmizela a teď se vlastně poprvé do Chebu vrátila. A ten jí psal do roku 1743 a jsou tam příběhy. Protože archivní dokumenty, to jsou smlouvy, účty, zápisy, ale kronikář, ten psal příběhy. Protože psal to, o čem soudil, že to bude lidi zajímat i sto, dvě stě nebo 400 let. No a těch příběhů je tam strašná spousta," vysvětlil překladatel Miloš Říha.  

Kroniku během půlroku pan Říha přeložil a nyní je v českém jazyce dostupná i online.

Kromě uměleckých workshopů pro děti i dospělé v Galerii G4 se ve Špýcharu ve vnitrobloku u Hradební ulice konala tesařská dílna. Ukázky tradičního tesařského řemesla doplnila dechberoucí výstava modelů krovů. 

V Křížové chodbě františkánského kláštera byla zahájena Výstava Nositelé tradice lidových řemesel, která potrvá až do 30 září. 

Bohatý celodenní program s tanci, hudbou i ukázkami řemesel vyvrcholil v sobotu ve 20. hodin slavnostním koncertem Městského dechového orchestru ZUŠ Cheb s hostem Dashou. Ta nešetřila chválou na profesionalitu hudebníků a stejného názoru byli zřejmě i posluchači, kteří si po skončení koncertu vynutili ještě přídavek. 

Vrcholem dne pak byl dvanáctiminutový videomapping z historie města. Ten byl promítán na tři domy historické radnice a celý jej můžete zhlédnout na našem Youtube kanále.

Program Dnů evropského dědictví přinesl nejen zážitky návštěvníkům a obyvatelům města, ale také zviditelnil Cheb na celonárodní úrovni.

„Tak jedna věc je samozřejmě turistická propagace, to je nesporné. A druhá věc je i třeba propagace v odborných kruzích, protože na tyto oslavy poměrně brzy naváže třeba odborná konference, kam přijedou historici nejen z České republiky, ale třeba i z Německa a budou mluvit o historii Chebu. Je tady sympozium lidí, kteří se točí kolem tesařství a krovů z obou dvou stran hranice a možnosti navázání jejich další spolupráce. Takže to je do řady jednotlivých disciplín, jak pro veřejnost, tak té odborné,“ přiblížil Jalovec. 

Kompletní informace a program mezinárodní konference, ale i fotogalerii ze slavností najdete na speciální stránce www.ehdcheb.cz.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!