2002 – Cheb: Příprava cyklostezky do Marktredwitz (TV Západ)

2002 – Cheb: Příprava cyklostezky do Marktredwitz (TV Západ)
V roce 2006, při příležitosti pořádání společné přeshraniční Krajinné výstavy, by města Cheb a bavorský Marktredwitz měla propojit nová cyklostezka. Přípravy na její vybudování již byly zahájeny na obou stranách hranice, takže je pravděpodobné, že k jejímu zprovoznění dojde dříve, než až v roce konání výstavy.

"My máme představu, že by došlo ke zprovoznění této cyklotrasy, cyklostezky v roce 2004, bychom rádi. Jestli je reálný termín 2003, také je to možné, částečně. Záleží, která ta varianta se vybere," přiblížil starosta Chebu Václav Jakl. 

Právě výběr nejvhodnější trasy na české straně hranice je na pořadu dne v současné době. Jako nejpravděpodobnější se momentálně jeví varianta využití staré, po zprovoznění obchvatu málo frekventované silnice k hraničnímu přechodu Pomezí, kde by pro cyklisty mohl být vyhrazen celý speciální jízdní pruh. 

Druhá možnost pak počítá s tím, že cyklostezka povede před Zelenou horu a bude mít odbočku k Bismarckově věží, kterou má město v nejbližší době získat do svého vlastnictví. Celá cyklotrasa z Chebu do Marktredwitz by přitom měla mít délku zhruba 25 kilometrů. 

"To zase záleží kudy by to bylo, jak přímo by byla volená trasa," dodal Jakl. 

Zhruba ve stejné době jako trasa do Marktredwitz by pak měla začít fungovat také cyklostezka do dalšího bavorského města Waldsassen, při jejíž výstavbě se počítá s využitím několik desetiletí nefungující slapanské železniční trati. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!