2001 – Cheb: Na radnici se řešila další pomoc bosenské Fojnici (TV Západ)

2001 – Cheb: Na radnici se řešila další pomoc bosenské Fojnici (TV Západ)
V průběhu července se do Chebu sjely delegace tří partnerských měst, a to holandského Rhedenu, německého Burgdorfu a bosenské Fojnice, aby na konferenci nazvané Fojnice 2001 prodiskutovaly další postup při pomoci tomuto válkou zpustošenému městečku. Do budoucna by mělo být díky spolupráci těchto měst dostavěno fojnické Centrum mládeže Stela či zahájena rekonstrukce zdejší historické klášterní knihovny.

Bosenská delegace v Chebu rovněž navštívila řadu místních úřadů a institucí. Také absolvovala setkání se zástupci nejrůznějších neziskových organizací. Získané poznatky chtějí fojničtí uplatnit při znovuvytváření orgánů tamní samosprávy a veřejné správy. 

„Je zde respektována úloha Chebu, nepatříme k těm úplně bohatým, abychom mohli financovat tyto projekty. Nakonec také ani Německo - Burgdorf, Holandsko – Rheden nejsou města, která by mohla nějak výrazně finančně pomáhat, takže finance jdou od dalších různých společenských organizací, hlavně z Holandska,“ uvedl starosta města Václav Jakl. 

Zástupci jednotlivých delegací vedených starosty zmíněných měst se setkali také s ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem, který sám v českých jednotkách v bývalé Jugoslávii působil. Ten zdůraznil skutečnost, že ani po stažení českých vojsk z Bosny, které právě začíná probíhat, nesmí dojít k zastavení pomoci této nedávno vzniklé republice. 

„Při příležitosti návštěvy pana premiéra, právě na žádost místní správy, samosprávy a vojenských velitelů, armáda ponechává v Bosně a Hercegovině tzv. Cimic Centra - armádní jednotky specializované na podporu a rozvoj civilního života a civilní infrastruktury. Tady má ten projekt ve své podstatě podobné zaměření. Je dobře, že jak armáda, tak město Cheb dělá vše pro to, aby právě Bosna a Hercegovina, co nejdříve získala partnerské rovnoprávné místo mezi demokratickými zeměmi Evropy,“ zdůraznil ministr obrany Jaroslav Tvrdík. 

Souběžně s konferencí se v Chebu uskutečnil Mezinárodní letní tábor mládeže Intercamp 2001. Přibližně sedmdesátka mladých lidí z Chebu, Burgdorfu, Rhedenu a Fojnice se v rámci tábora zaměřila především na oblast počítačů a nových médií. Z konkrétních projektů lze zmínit např. výtvarnou pracovní dílnu, natočení krátkého dokumentu o hostitelském městě či tvorbu internetových stránek tohoto SummerCampu. Rovněž projekt pravidelných letních táborů by měl pokračovat i do budoucna. V příštím roce by se po Fojnici a Chebu měl stát jeho organizátorem německý Burgdorf. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!