Dobré zprávy

Závěr č. 3 Etické komise

Závěr č. 3 Etické komise

k pojmu veřejnost dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. ve vztahu k tzv. verbovce StB, která probíhala na služebně StB

Závěr č. 6 Etické komise

Závěr č. 6 Etické komise

k posouzení vstupu do Francouzské cizinecké legie jako odboje či odporu proti komunismu ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb.

Delegace Evropské komise v Praze představila možnosti podpory z Nástroje pro technickou podporu

Delegace Evropské komise v Praze představila možnosti podpory z Nástroje pro technickou podporu

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2024–2026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

TZ: Vláda upřednostnila zájmy žen a dětí: nová opatření k omezení škodlivého marketingu náhrad mateřského mléka

TZ: Vláda upřednostnila zájmy žen a dětí: nová opatření k omezení škodlivého marketingu náhrad mateřského mléka

Praha, 27. září 2023 - Vláda se dnes na doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů rozhodla přistoupit k dalšímu významnému kroku v oblasti dětské výživy a ochrany práv žen a jejich dětí. Aktuální vědecké poznání čím dál více odkrývá, jak negativní vliv má marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví na důvěru žen a jejich rodin v kojení a schopnost kojit. To má nežádoucí dopad na zdraví žen i dětí a v konečném důsledku i na rodinné a veřejné rozpočty. Funkční ochranu proti predátorským

Novým členem RVVI se stal profesor informatiky Václav Matyáš

Novým členem RVVI se stal profesor informatiky Václav Matyáš

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2024–2026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

Výsledky jednání vlády 27. září 2023

Výsledky jednání vlády 27. září 2023

Po několikaměsíčním jednání se ministryni Heleně Langšádlové podařilo prosadit navýšení rozpočtu na vědu a výzkum oproti prvotnímu návrhu Ministerstva financí z května 2023, který byl ve výši 35,78 mld. Kč, o 4,4 mld. Kč na částku 40,19 mld. Kč.

Vláda schválila státní rozpočet na rok 2024, rozhodla o nákupu nadzvukových letounů F-35 a učinila další krok k posílení energetické bezpečnosti

Vláda schválila státní rozpočet na rok 2024, rozhodla o nákupu nadzvukových letounů F-35 a učinila další krok k posílení energetické bezpečnosti

Plánovaný schodek českých veřejných rozpočtů v roce 2024 bude 2,2 % v poměru vůči HDP. Po několika letech se tak Česko opět dostane pod 3 %. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 27. září 2023 také schválila nákup 24 nadzvukových letounů 5. generace F-35 pro Armádu ČR a pověřila státní společnost ČEPS koupí firmy NET4GAS Holdings, která provozuje rozsáhlý systém plynovodů.